Nieuws

We mogen weer!

Lieve Ruiters, Gelukkig mogen we sinds 24 januari 2022 weer paardrijden! We zijn erg blij jullie allemaal weer te kunnen zien! Natuurlijk willen we dat alles zo veilig mogelijk verloopt voor iedereen. Daarom gelden nog wel een paar regels: We dragen...

Lees verder...

Een meevaller voor SPGK

Geschreven door Maria Joustra | Datum 05-04-2010

Als non-profit organisatie heb je altijd oren en ogen open als het gaat om het verkrijgen van subsidies en sponsorgelden. SPGK is een organisatie die zich al ruim 35 jaar inzet, om mensen met een beperking te leren paardrijden. Nu staat paardrijden niet bekend als een goedkope hobby en toch willen wij zoveel mogelijk mensen met een beperking de kans bieden om deze sport te beoefenen. Als we denken aan onze doelgroep, dan zien we veelal mensen met een lichamelijke-, verstandelijke-, dan wel meervoudige beperking. Het is inmiddels wijd bekend, dat vooral mensen met een beperking, graag contacten leggen met dieren. Dieren nemen dikwijls de plaats in van vrienden, omdat zij gewoon veel minder eisen stellen dan mensen.
Bij het doorlezen van vakliteratuur kreeg de secretaris van de SPGK een oproep onder ogen van het bedrijf: Novatris Animal Health uit Breda. Dit bedrijf stelde 6 x €1000,00 beschikbaar voor goede doelen, die in relatie staan met dieren. Op 23 maart 2010 mochten wij, Stichting Paardrijden Gehandicapten Kennemerland uit handen van de heer Hans Stots, medewerker van: Novartis Animal Health, een cheque van €1000,00 in ontvangst nemen. U kunt zich voorstellen, dat wij erg blij zijn met dit gebaar. Zoals u op bijgaande foto kunt zien genieten onze ruiters erg van hun sport. Ook ziet u een deel van onze vrijwilligers, die zich wekelijks belangeloos inzetten voor onze ruiters.

Schrijf een reactie

Peut