Nieuws

We mogen weer!

Lieve Ruiters, Gelukkig mogen we sinds 24 januari 2022 weer paardrijden! We zijn erg blij jullie allemaal weer te kunnen zien! Natuurlijk willen we dat alles zo veilig mogelijk verloopt voor iedereen. Daarom gelden nog wel een paar regels: We dragen...

Lees verder...

Jaarverslag 2018

Geschreven door Maria Joustra | Datum 04-07-2019

In 2018 bestond de SPGK 45 jaar: een prestatie op zich! Al met al was het voor de 64 ruiters een goed en stabiel jaar, al had het seizoen 2017-2018 wel een spannende start. Om financieel rond te kunnen komen, was het nodig om de contributie te verhogen. Als gevolg hiervan was het de vraag welke ruiters daar nog in mee konden gaan. Gelukkig heeft dit goed uitgepakt.

Samenwerking

Zowel bij Manege Vosse als op Manege Kennemergaarde konden we van start met ieder nog slechts 1 les van Mytylschool de Parel. Door leeftijd en andere interesse zijn wel enige ruiters afgehaakt, maar dit wijkt niet af van de voorgaande jaren. Ook dit jaar hebben we op beide maneges weer proefjes kunnen rijden. Dankzij de bereidwilligheid van de maneges om dit zonder kosten te laten gebeuren, lukt dit elk jaar weer en laten de ruiters vol trots hun vorderingen zien aan ouders en fans. Op Kennemergaarde was deze middag begin april en bij Manege Vosse was deze middag in mei.

Vrijwilligers

Er zijn 30 vrijwilligers actief bij de SPGK. Het aantal vrijwilligers is vrij constant, al wil dat niet zeggen dat dit voor elke les voldoende is. Sommige lessen vallen op tijdstippen dat scholieren nog net niet beschikbaar zijn. Dat is jammer,  want juist die lessen lenen zich zo goed voor integratie tussen valide en invalide ruiters. De uitdaging blijft om hen wéér te interesseren.

We hebben ook dit jaar weer gebruik kunnen maken uit het aanbod van stagiaires.  Soms is dat een  een-dags-stage, maar soms blijven stagiaires een aantal weken tot een half jaar. Als het lot ons goed gezind is,  vinden zij het zo leuk dat zij toetreden tot het vrijwilligersteam.

Ruiters, instructeurs en lessen

Ruiters:
In 2018 reden bij de SPGK 64 ruiters.
Lessen:
Gemiddeld 40 lessen per ruiter per jaar.
Instructeurs:
Er waren 3 gediplomeerde instructeurs in betaalde dienst.
Vrijwilligers:
Er waren 30 vrijwilligers actief bij de SPGK.
Bestuur:
Het bestuur is in 2018 meerdere malen bijeen geweest.

Maandag Vosse:
3 lessen van ¾ uur
Maandagavond Kennemergaarde:
3 lessen van ¾ uur
Dinsdag Kennemergaarde:
6 lessen van ¾ uur

Toekomst

Op het moment van schrijven wordt samenwerking met Stichting De Baan uit Haarlem verder onderzocht. Welke vorm hier ook uitkomt, bovenaan staat de wens om zoveel mogelijk ruiters met een beperking te laten paardrijden!

Steven Hauwaerts
Directeur SPGK

Download het jaarverslag als PDF

Schrijf een reactie

Peut